Vapaudu tukahdutetuista tunteista

Vapaudu tukahdutetuista tunteista

Suurin osa ihmisistä tukahduttaa omia tunteitaan, koska ei uskalla tai osaa ilmaista niitä. Tunteiden ja niiden ilmaisemisen tulisi kuitenkin olla ihmisille luontaista.

Vapaudu tukahdutetuista tunteista on kirja, joka kertoo tutkimustulosten ja käytännöllisten esimerkkien avulla tunteiden ja niiden tukahduttamisen vaikutuksesta ihmisten elämään. Lisäksi kirja antaa keinoja tukahdutettujen tunteiden käsittelyyn.

Sisäinen rauha

Sisäinen rauha

Sisäinen rauha on kirja, joka ohjaa kokemaan ulkoisista tekijöistä riippumatonta sisäistä rauhaa ja vapauden tunnetta. Kirja auttaa ymmärtämään, kuinka voi kokea rauhaa, harmoniaa ja onnellisuutta omassa elämässään, tässä ja nyt, olosuhteista riippumatta. Tiedon lisäksi kirjassa paljon harjoituksia, meditaatioita ja itsetutkiskelun kysymyksiä, jotka johdattavat kohti sisimmässä jo olevaa sisäistä rauhaa. Sitä ei tarvitse rakentaa tai ansaita - yhteyden saaminen siihen riittää.

Onnistunut muutos – sisäisestä muutoksesta ulkoiseen muutokseen

Onnistunut muutos kertoo henkilökohtaisen elämänmuutoksen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä. Kirja lähestyy henkilökohtaisen muutoksen tekemistä tieteellisten tutkimusten, käytännön vinkkien ja erilaisten esimerkkien valossa. Kirjassa henkilökohtaisia muutoksia käsitellään monipuolisesta näkökulmasta ja esitellään erityyppisiä yksilön muutoksia.

Mielen voima oppimisessa

Kirja antaa vinkkejä tehokkaaseen oppimiseen, opettamiseen ja inspiroivan oppimisympäristön luomiseen. Kirja soveltuu jokaiselle, joka haluaa edistää omaa oppimiskykyään, sekä opettajille, kouluttajille, oppilaitosten johtajille ja henkilöstöjohtajille.

Mielen voima työssä

Ei ole sattumaa, että tietyt ihmiset menestyvät työssään erinomaisesti. Ottamalla mielen voimavarat käyttöönsä voi kuka tahansa yltää huippusuorituksiin työssä. Kirjassa on paljon käytännön esimerkkejä huipputyöorganisaatioiden, tiimien ja yksilöiden käytänteistä.

Mielen voima urheilussa

Kirja antaa monipuolisia ja käytännönläheisiä ohjeita mielen voimavarojen hyödyntämiseen urheilussa. Kirja sisältää runsaasti tapauskuvauksia ja helposti toteutettavia käytännön harjoituksia. Kirjan opeista hyötyvät niin kuntourheilijat kuin kansainväliset huippu-urheilijat. Samoin kirja palvelee sekä aloittelija-tason juniorivalmentajia että aikuisten kansainvälisen huipputason valmentajia.

Mielen voima – mielen vaikutus terveyteen ja hyvinvointiin

Ihminen voi käyttää mieltään oman terveyden edistämiseen ja toisaalta negatiivisilla ajattelumalleillaan ja liiallisella huolehtimisellaan vaikuttaa terveyteensä negatiivisesti. Kirja lähestyy mielen voiman ja ihmisen hyvinvoinnin välistä yhteyttä tieteellisten tutkimustulosten ja ihmisten omakohtaisten kokemusten näkökulmasta.

Tietoinen johtaminen

Nosta johtaminen kokonaan uudelle tasolle. Tietoinen johtaminen tuo esille, miten nostamalla tietoisuuden tasoa, kyetään toimimaan täysin uudella tasolla. Tietoisuuden nousun kautta moni asia, mitä johtaja piti aiemmin mahdottomana, tulee mahdolliseksi. Kirjan lähestymistapa on käytännönläheinen. Kirja sisältää runsaasti harjoituksia ja käytänteitä, jotka auttavat toteuttamaan kirjan oppeja käytännössä.

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi

Kokonaisvaltainen työhyvinvointi tuo esiin työhyvinvoinnin eri osa-alueita sekä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä monipuolisesti. Kirjassa käsitellään työhyvinvointia useasta eri näkökulmasta, kuten yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta. Kirja sisältää työhyvinvointiin liittyvien teorioiden ja tutkimustulosten lisäksi runsaasti esimerkkejä eri organisaatioiden työhyvinvoinnin käytänteistä.

Anteeksianto – tie rauhaan ja vapauteen

Kirja käsittelee anteeksiantoa useista eri näkökulmista. Kirjassa tuodaan esille anteeksiannon positiivista vaikutusta terveyteen, ihmissuhteisiin sekä yleiseen hyvinvointiin. Anteeksiannon voimaa käsitellään teoksessa ihmisten omien kokemusten, konkreettisten esimerkkien ja käytännöllisten vinkkien avulla.

Virtuaalisen tiimin ilmapiiri – väitöskirja Harri Virolainen

Väitöskirja käsittelee työhyvinvoinnin osa-aluetta organisaatioilmapiiriä virtuaalisen tiimin kontekstissa. Väitöskirjassa perehdytään mm. virtuaalisen tiimin me-henkeen, sisäisen viestinnän sujumiseen, tiimin väliseen luottamukseen ja esimiestoimintaan.

Johdon coaching – väitöskirja Ilkka Virolainen

Väitöskirja käsittelee johdon kehittämisen osa-aluetta: johdon coaching. Väitöskirjassa käsitellään johdon coachingia monipuolisesti eri näkökulmista käsin: ominaispiirteet, coaching prosessina, sekä millaisia taustateorioita johdon coachingiin liittyy. Lisäksi väitöskirja käsittelee yleisellä tasolla johdon kehittämistä. Väitöskirja on tilattavissa sähköpostitse.